دات نت نیوک
Menu

درباره ما

1)    مدیریت

نظر به‌ انبوه‌ مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت شهری، موجود در سطح‌ ملي‌، ضرورت‌ وجود سازوکاری كه‌ بتواند اطلاعات‌ مفيد و مورد نياز محققان‌ و پژوهشگران‌ این بخش‌ را شناسايي‌، گردآوري‌ و سازماندهی کند و با بهره‌گيري‌ از فناوری‌های‌ نوين‌ اطلاع‌رساني‌ در كمترين‌ زمان‌ ممكن‌، اين ‌اطلاعات‌ را در اختيار مديران، محققان‌، پژوهشگران و ... قرار دهد، بيش‌ از پيش‌ احساس‌ مي‌شود. لذا با تأكيد بر چنين‌ ضرورتي و با استناد به مصوبه کار گروه معاونین برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری کلان‌شهرها‌، تشکیل " بانک اسناد، مدارک علمی و اطلاعات پژوهشی کلان‌شهرها " توجیه وجودی یافته و مدیریت پایگاه با هماهنگی کامل با تصمیمات شورای راهبری در خصوص خط‌مشی و شیوه عمل پایگاه، نسبت به راه‌اندازی، تکمیل، توسعه، ارتقاء و افزایش بهره‌وری آن اقدام می‌نماید.

2)    تعاریف


1-2-    پایگاه اطلاعات پژوهشی مدیریت شهری سامانه ای منسجم با محوریت مطالعات و پژوهش‌های مختلف حوزه شهری است که اطلاعات آن سازماندهی شده و امکانات متنوع و جامعی به منظور بازیابی پیوسته اطلاعات، ثبت اطلاعات و گزارش‌گیری را در اختیار کاربر سیستم قرار می‌دهد و از این پس به اختصار ̓ بانک̒  نامیده می‌شود.
2-2-    هرگونه سندی که به واسطه انجام یک فعالیت متمرکز بر پژوهش تولید شده و به عنوان محصول آن فعالیت نگهداری می‌شود ̓سند علمی̒ خوانده می‌شود. سند علمی شامل آثاری است که حقوق مالکیت معنوی آنها بواسطه تالیف، خریداری یا مالکیت اثر مانند کتب تالیف و ترجمه، طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های مطالعاتی و ... متعلق به کلانشهر مربوطه عضو بانک باشد.

3)    اهداف


1-3- مدیریت دانش و تبادل اطلاعات و پژوهش های علمی و تخصصی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی به منظور ارتقای سطح اثربخشی و پرهیز از اجرای طرح‌های موازی و تکراری در حوزه مدیریت شهری
2-3-    امکان بهره‌مندی سریع و موثر از پژوهش‌های صورت گرفته با هدف افزایش بهره‌وری مطالعات مربوطه و کمک به توسعه متوازن شهرهای جمهوری اسلامی ایران بویژه کلان شهرها
3-3- بروزآوری نظام تبادل اطلاعات پژوهشی حوزه مدیریت شهری و تداوم گردش صحیح اطلاعات علمی


4)    ارکان طرح

4-1- شورای راهبری متشکل از اعضای زیر می‌باشد:
4-1-1- مدیران پژوهش و توسعه شهرداری کلان‌شهرها و بزرگ شهرها (مدیران پژوهش و توسعه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و در صورت عدم وجود مدیریت‌های متناظر پژوهشی کلان‌شهرها)- اعضای اصلی
4-1-2- مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران – عضو اصلی
4-1-3- مدیر دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری کلان‌شهرهای ایران (عضو اصلی)
4-1-4- مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (عضو مدعو)
تبصره 1: جلسات شورا با حداقل 5 نفر از اعضای اصلی (کلان‌شهرها و مرکز مطالعات) رسمیت یافته و تصمیمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره2: حضور نمایندگان اعضای شورا و اعضای مدعو بدون حق رای در جلسات شورا مجاز می‌باشد.
تبصره 3: دبیری شورا با آرای اعضای اصلی به مدت یک سال انتخاب می‌شود.
4-2- عضویت سایر شهرها در پایگاه مذکور با تصویب شورا بلامانع است.
3-4- تمامی حقوق مالکیت معنوی و مادی پایگاه به شورا تعلق خواهد داشت.
4-4- دوره زمانی برگزاری جلسات شورا، به صورت فصلی و با دعوت دبیر شورا و به صورت دوره‌ای در کلان‌شهرها برگزار می‌شود.
تبصره1: جلسات فوق‌العاده با درخواست کتبی و تشخیص دبیر شورا امکان‌پذیر است.
.

5)    وظایف

5-1- شورای راهبری
5-1- ‌1-  برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر کلیه فعالیت‌های پایگاه و اعضا
5-1-2- بررسی تقاضای عضویت‌های جدید و تصمیم‌گیری در خصوص آن
5-1-3- تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ارائه شده به شورا
5-2- دبیر شورا
5-2-1- دعوت از اعضا و برگزاری جلسات
5-2-2- مستندسازی تصمیمات متخذه شورا و ارسال صورت جلسات به اعضای اصلی شورا و پیگیری مصوبات
5-2-3- تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی

5-3- مدیریت پایگاه
5-3-1- مدیریت پایگاه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران می‌باشد.
5-3-2- مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نسبت به ایجاد بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پایگاه اقدام می‌نماید.
5-3-3- مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران امکان مدیریت، ویرایش، بارگذاری، اصلاح و بروز آوری اطلاعات وارده به پایگاه را برای اعضاء به تفکیک هر عضو فراهم می‌آورد.
5-3-4-  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مسئولیت راه اندازی، آموزش و در صورت لزوم استانداردسازی داده‌ها در بانک مورد نظر و تخصیص سطوح دسترسی و آموزش‌های لازم جهت مدیریت و روزآمد سازی هر کدام از زیربخشها و بخش‌های موازی در سیستم را عهده‌دار بوده و در این راستا دبیرخانه کلان شهرها و اعضای بانک همکاری لازم را خواهند داشت.
5-3-5- هسته اوليه بانک بر مبنای اسناد پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران شكل گرفته و با تخصیص دسترسی‌ به سایر اعضای کلان شهرها، تکمیل و مدیریت می‌شود.